10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

باند سرقت مسلحانه و خشن خانه در تهران که پس از ورود به خانه ها، به شش زن مقابل چشم شوهرشان تجاوز کردند دستگیر شدند

شکار خفاشان سیاه تهران

امروز یکی از هولناک‌ترین جنایت ها را در صفحه حوادث کار کردیم. اعضای یک باند سرقت مسلحانه و خشن خانه در تهران دستگیر شدند که پس از ورود به خانه ها، به شش زن مقابل چشم شوهرشان تجاوز کردند.
‏یکی از مردان صاحبخانه در جریان سرقت سکته کرد و فوت شد
.


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313