10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با 22 نفر هنجارشکن اینستاگرامی

🚨شناسایی و برخورد با ۲۲ نفر هنجارشکن اینستاگرامی

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران، تعداد ۲۲ صفحه اینستاگرامی با مجموع مخاطب حدوداً ۱۵۰ هزار نفر دنبال کننده را شناسایی و ضمن پاکسازی و مسدود سازی صفحات موصوف با گردانندگان آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir