4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پلمب مجتمع تفریحی و رستورانی هنجارشکن در نوشهر

🚨پلمب مجتمع تفریحی و رستورانی هنجارشکن در نوشهر

🔹یک مجتمع تفریحی و رستورانی در منطقه جنگلی و ساحلی سی سنگان به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی در آن مجموعه و انتشار کلیپ هنجارشکنانه با هماهنگی مقام محترم قضایی پلمپ گردید.

https://313-313.ir/