3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

این پرچم نبود کسی امثال تو رو نمیشناخت

🔹این پرچم نبود کسی امثال تو رو نمیشناخت
این پرچم دور زمین رو چند روز پیش گشت، توسط همون ارتشی که از دیدن اقتدارش سوزش داری

  ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313