3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

وقتی که حتی تسلیت‌شان بوی نامیدی وطن می‌دهد

وقتی که حتی تسلیت‌شان بوی نامیدی وطن می‌دهد

🔹در تسلیت‌شان، ابراز انزجاری از عاملین نیست…

🔹شاید دلیل بیشترشان این باشد عاملین، دوستان دوستان‌شان هستند…

  ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313