3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

هیچ وقت مقابل این قاب آرام نگرفتم


📸 هیچ وقت مقابل این قاب آرام نگرفتم

🔹صادق فرامرزی درباره عکسی از آزادی خرمشهر نوشت: این قاب عجیب، مردانی بی‌نشان که ایستاده بر شاهرگ شهر، پشت به قاب و در مسیر ابدیت می‌روند، هیچ نشانی از خود در عکس باقی نگذاشتند. ما صورت هیچکدام را هیچ‌وقت نديديم، نمی‌بینیم.

🔹شاید سبک‌شان همین بود که به تخیل ما امکان دهند تا دست خیال را در زلف تاریخ ببریم. از هر کدام‌شان برای هر کدام‌مان یک داستان بنویسیم، ثانیه آخر را ترسیم کنیم ترسشان از دقایق بعدی شهر و مرگی که باکشان نبود. من هیچ وقت مقابل این قاب آرام نگرفتم، می‌روند و “آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش “

✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://eitaa.com/Ghja_313