4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شرکت راپیدو که پرسروصدا تبلیغات صداوسیما را تحریم کرده بود بی‌سروصدا برگشت!

شرکت راپیدو که پرسروصدا تبلیغات صداوسیما را تحریم کرده بود بی‌سروصدا برگشت!

سطح وفاداری این جوگیر‌ها به کنار که حتی چند ماه دوام نمی‌آورند! اما سوال اینجاست چرا صداوسیما این دست محصولات را باید تبلیغ کند؟!

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313