26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

مردم مردم مردم!! کدام مردم؟! هزاران نفر که در تشییع شهدای خانه اصفهان شرکت و خواستار اشد مجازات شدند، مردم نیستند؟

مردم مردم مردم!! کدام مردم؟! هزاران نفر که در تشییع شهدای #خانه_اصفهان شرکت و خواستار اشد مجازات شدند، #مردم نیستند؟
فقط ۵۰ نفری که جلوی زندان دستگرد اصفهان جمع شدند مردم هستند؟!

بچه هایی که شهید شدند مردم نبودند؟! هزار بار گفتیم نکنید، خودکرده را تدبیر نیست.

یاعلی…

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313