3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

4 سال پیش مشابه همین پرچم در ورزشگاه آمده بود، با همان دستخط!

4 سال پیش مشابه همین پرچم در ورزشگاه آمده بود، با همان دستخط!

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313