26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

چرا به این عکسها میگن شیعه سوز؟ چون از وجود شیعه دارن میسوزن

💢 چرا به این عکسها میگن شیعه سوز؟ چون از وجود شیعه دارن میسوزن

🔹 ما با دیدن لجن هایی مثل شما نمیسوزیم کیو دیدید با دیدن لجن و کثافت بسوزه؟ نهایت دماغشو میگیره و رد میشه، اما شما لشکریان شیطان از نفس کشیدن ما شیعه ها هم میسوزید.

🔹 اینقدر بسوزید تا خاکستر بشید.

    ✍️... 

💢 قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)
.
https://313-313.ir
.
💢 کانال رسمی 👇
.
https://splus.ir/Ghja_313