1 مرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دستگیری گردانندگان صفحات حامی رژیم صهیونیستی و عامل تشویش اذهان عمومی

دستگیری گردانندگان صفحات حامی رژیم صهیونیستی و عامل تشویش اذهان عمومی

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی بوشهر گردانندگان دو صفحه اینستاگرامی که مبادرت به انتشار تصاویر و مطالبی در حمایت از رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد تشویش اذهان عمومی و توهین به ارکان نظام کرده بود را شناسایی و دستگیر کردند.

🔹متهمین ضمن حذف مجرمانه به مرجع محترم قضایی معرفی گردیدند.

https://313-313.ir/