25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

کودکانی با کفش‌های خونی

 کودکانی با کفش‌های خونی

غزه تا کرمان؛ تروریست‌ها مشغول کودک کشی هستند
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313