4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با 6 صفحه هنجارشکن اینستاگرامی

🚨شناسایی و برخورد با ۶ صفحه هنجارشکن اینستاگرامی

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، تعداد ۶ صفحه ی اینستاگرامی هنجارشکن با مجموع مخاطب حدوداً ۱۰۰ هزار نفر دنبال کننده را شناسایی و ضمن پاکسازی و مسدود سازی صفحات موصوف با گردانندگان آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.


.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir