5 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با 15 صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

🚨شناسایی و برخورد با ۱۵ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران، تعداد ۱۵ صفحه اینستاگرامی با مجموع مخاطب حدوداً ۱۲۵۰۰۰ هزار نفر را شناسایی و ضمن پاکسازی و مسدود سازی صفحات موصوف با گرداننده آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت.

.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir