10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

🚨شناسایی و برخورد با صفحه اینستاگرامی هنجارشکن

📌مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی ویژه کیش

🔹صفحه اینستاگرامی که اقدام به انتشار تصاویر هنجارشکنانه می نمود، شناسایی و با گرداننده آن برخورد گردید.

.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir