3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و برخورد با صفحه هنجارشکن اینستاگرامی

🚨شناسایی و برخورد با صفحه هنجارشکن اینستاگرامی

🔹مأموران مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی مازندران، صفحه اینستاگرامی و کانال تلگرامی هنجارشکن با مجموع مخاطب حدوداً ۱۵۵ هزار نفری را شناسایی و ضمن پاکسازی و مسدود سازی صفحات موصوف با گرداننده آنها نیز برخورد قانونی صورت پذیرفت


“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/