4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

وقتی علی کریمی فیلم رزمایش ۴ سال پیش رو با دروغ میده به خورد مخاطباش

وقتی علی کریمی فیلم رزمایش ۴ سال پیش رو با دروغ میده به خورد مخاطباش

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/