4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

تصویرسازی

📜 تصویرسازی

📌 یک روح در دو پیکر
اثر هنرمند: سید رضا احمدی

برای_ایران

✍️…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/