3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

آن بسيجی هایی که …

آن بسيجی هایی که بیشرف می‌خوانندشان چه سرها و جان‌ها که برای دفاع از این خاک و ناموس نداده‌اند

👤…

“”قرارگاه جنبش انقلابیون(قجا)””

https://313-313.ir/