4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

بازداشت عناصر یک هسته تشکیلاتی مرتبط با تیم برانداز اروپایی

🔹رضا شهابی و مریم اسدالهی معروف به انیشا به اتهام ارتباط و همکاری باتیم برانداز خارجی بازداشت شدند
🔹پیش از این وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام نموده بود؛ دو نفر اروپایی که با هدف ساماندهی و سوء استفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و تغییر آن به آشوب و بی ثباتی و ساماندهی اعتراض و اغتشاش وارد کشور شده اند را دستگیر نموده است
🔹این عناصر در جلسات تشکیلاتی متعدد این تیم خارجی حضور داشته اند و اتهام آن ها نیز تشکیل هسته ضدامنیتی با هدف تحریک کارگران، معلمان و مردم برای ایجاد آشوب در کشور عنوان شده است
🔹رضا شهابی و مریم اسدالهی و برخی از عناصر دستگیر شده در سنوات گذشته سفرهایی به کشورهای فرانسه وترکیه داشته اند.