قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

🔸سالگرد شهدای غواص عملیات کربلای ۴

🟠نزدیک به سی سال قبل، 175 جوان و نوجوان پاک سرشت و وطن دوست و مسلمان، اروند رود را شکافتند و از مرزهای جغرافیایی و هویتی این سرزمین ممهتر از جانمان و در نبرد با تجاوز و دست درازی با جانفشانی پاسداری نموده و در تاریخ جاودانه شدند.

🔸سالگرد شهدای غواص عملیات کربلای ۴

روحشون شاد🥀

313-313.ir

https://313-313.ir/