قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

فتنه تمام نشدنی دشمن

حتماااا بخونید و تامل کنید!!
بسیاار مهم👇

⚠️⚠️جنگ شهوت و سکس و سایه های شکستنی تلخ کشف حجاب به صورت سازماندهی شده و ناشده در حال انجام است!!!!

عده ای پول گرفته اند تا کشف حجاب کنند و در خیابان راه بروند!

میخواهند عادی سازی کنند. پول میگیرند و برهنه در خیابان راه میروند! و عده ای دیگر هم تقلید می کنند.

اما سر همه این جریانها به یک جا ختم میشود؛ میخواهند ایران را آندلس کنند!

توجه مردم را از مسائل مهم و حیاتی به سمت شهوت گرایی میبرند!

اینگونه جامعه زودتر رو به زوال میرود! بدون اینکه جنگی بشود و خونی ریخته بشود! کشور را میگیرند!
امروز از نوجوان 12 ساله تا پیرمرد 60 ساله را چنان شهوت پرست کرده اند که یکی از فشار شهوت حتی قاتل هم میشود و دیگری با داشتن فرزند و نوه میرود سراغ روابط نامشروع!!

جنگ امروز در داخل شهرهاست:

جنگ شهرت و شهوت ،

جنگ خودنمایی و دیده شدن به هر قیمت،

جنگ مشروب ،

جشن و دورهمی های مخلتط مانند دوچرخه سواری و کوهنوردی و…. و روابط نامشروع مانند ازدواج سفید و زندگی مجردی دختران و پسران دور از والدین،

جنگ رقص های شیطانی و مسخ کننده،

جنگ مسابقه بی حیایی و دلربایی ،

بخشی از جنگ امروز در شبکه های اجتماعی و کف خیابان است.

جایی که نوجوان در کنار پدر و مادرش در خانه نشسته اما در گوشی دارد چت جنسی میکند.

دشمن خوب فهمیده که در جنگ نظامی با ما پیروزی ندارد و به جایی نمیرسد.
اما با جنگ شهوت نهایت تا چند سال دیگر کشور را کاملا تسخیر میکند.

چون همه را درگیر خودش کرده از خانواده های مذهبی گرفته تا آنهایی که دیگر حتی برهنگی برایشان عادی است، همه درگیر این جنگ شده اند.

خودمان را گول نزنیم.

همینگونه بی تفاوت پیش برویم فردا ایران یک آندلس بزرگ خواهد بود و زهر یک شکست بزرگ و تاریخی را به کام ملت ایران می ریزند…

دیر بجنبیم همه چیز از دست می رود!!!

فراموش نمی کنیم آندلس از طریق نفوذ راهبان جاسوس مسیحی بوسیله یکی از امرای خائن یا ساده لوح حکومت اسلامی به درون مرزهای مسلمانان با پوشش مذاکره و تعامل و گفتگوی تمدنها و ادیان صورت گرفت و قرار شد تبلیغ و مفاهمه دوطرفه انجام شود اما راهبان جاسوس بجای تبلیغ دین و مذاکره بین ادیان، دختران موطلایی و زیبای رومی را برای شل نمودن مسلمانان با خود به سوغات می آوردند و این سوغاتی های جنسی و جنگ اجناس نرم آنقدر در سست نمودن اراده امرا و بدنه اجتماعی حکومت اسلامی اثرگذاشت که ناگهان پس از سپری شدن شب گناه، صبح هنگام از خواب غفلت بیدار شدند و دیدند که سرشان روی سینه شان قرار گرفته است!

*دشمن همان است و نفوذی همان است و نفوذگر و نفوذپذیر نیز همانها هستند!

هدف دشمن در جنگ نرم فروپاشی نظام جمهوری اسلامی از داخل است بوسیله عوض کردن تفکر مردم.

حربه ها و راه های تغییر فکر مردم عبارتند از: 👇

1- بزرگ کردن مصائب و مشکلات کشور و نادیده گرفتن پیشرفت‌ها و القای حس خود تحقیری بین ایرانیان تا از نظام زده شوند.

2- بزرگ کردن پیشرفت های کشورهای ضد دین و نادیده گرفتن مشکلات آنها و بهشت جلوه دادن آنسوی مرز.

3- موج سواری با هر حادثه ناگواری که در کشور رخ می‌دهد بوسیله عکس و کلیپ های ساختگی.

4- تعریف از زمان شاه و شخص رضا شاه( در حالیکه کلیپ شاه هست که تورم رو 300 درصد اعلام می‌کند لذا بزرگان از قدیم ضرب المثل می‌گویند هرچه فروختی باختی هرچه خریدی بردی)

5- فاسد خواندن تمام مسؤلین(حکم کلی دادن) در حالیکه شهیدسلیمانی ها برای همین نظام شهید شدند با اینکه از فاسد بودن بعضی مسؤلین خبر داشتند ولی باز هم جمهوری اسلامی را حرم می دانستند و مراقبت از آن و پیروی از ولایت فقیه را واجب و حرکت در مسیر ضد نظام را حرام

6- ناامید کردن مردم از بهتر شدن وضعیت.( درحالیکه قرآن میفرماید والعاقبه للمتقین مگر می شود برای خدا انقلاب کنیم وعاقبت شکست بخوریم!؟)

7- تلاش در انتخابات برای رای آوردن شخص ناکارآمد

8- ظالم جلوه دادن حکومت و جریان کشته سازی در تجمعات.

9- القای این حس به مردم که حکومت به فکر مردم نیست.( در حالیکه از بعد انقلاب آمار روستاهایی که برق و گاز رفته قابل مقایسه با قبل انقلاب نیست و سطح رفاه و امنیت ایران در آسیا جزء چند کشور اول است)

10- مسخره کردن آخوند ها و عیب گیری از آنها و حکم کلی دادن( در حالیکه در همه اصناف خوب و بد داریم).
و اینکه این حکومت آخوندهاست.( در حالیکه مسؤلین غیر آخوند صدها برابر آخوندهاست و ثانیا رئیس جمهور توسط ملت انتخاب می شود.)

11- القای این حس به مردم که سیاست کثیف است و فقط به فکر مراسم مذهبی منهای سیاست باشید.(در حالیکه اسلام در غدیر بخاطر حکومت داشتن کامل شد)

12- ناامیدکردن مردم از نظام جمهوری اسلامی

13- فساد مسؤلین منتخب ملت را به پای نظام نوشتن و عدم تفکیک بین این دو

14- انتشار عکس بچه فقیر کنار آشغالها و…

15-و وانمود کردن اینکه حکومت به فکر فقرا نیست.( در حالیکه این فقرا در زمان حکومت امیرالمؤمنین هم بودند.)

تکلیف ما مبارزه با چنین حربه هایی در فضای مجازی است.

اگر کسی در جنگ نرم فعال نباشد دشمن بر افکار ملت سوار می شود و بقول رهبری آنطور که او می خواهد افکار را هدایت می‌کند.

دقت کنیم بعد 50 سال از رحلت پیامبر، واقعه کربلا را برای نوه پیامبر بوجود آوردند.

🍃🕯🍃

https://313-313.ir/