26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

بعد از نشست بغداد که امیرعبداللهیان اومد صف اول ایستاد، بهش گفتند چه حسی داشتی این کار رو کردی؟

بعد از نشست بغداد که امیرعبداللهیان اومد صف اول ایستاد، بهش گفتند چه حسی داشتی این کار رو کردی؟ گفت کار خاصی نکردم، سر جایی که حق ایران بود ایستادم.

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir

▪️سروش +
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir
.
▪️ایتا
.
📡 https://eitaa.com/Ghja_ir