26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

برای اولین بار تصویر برادران سید ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها منتشر شد مطمئنا اگر رئیس جمهور شهید نمیشد ناشناخته میماندن

👈برای اولین بار تصویر برادران سید ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها منتشر شد مطمئنا اگر رئیس جمهور شهید نمیشد ناشناخته میماندن

✅چقدر گفتیم این یکی با قبلی فرق میکند!

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir

▪️سروش +
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir
.
▪️ایتا
.
📡 https://eitaa.com/Ghja_ir