3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

شاهنشاه؛ اسرائیل در جنگ نهایی بازنده است

شاهنشاه؛ اسرائیل در جنگ نهایی بازنده است

زیبا کلام گفته ما بعد از انقلاب با اسرائیل دشمن شدیم!

استاد دشمنی ایران با اسرائیل برمیگرده به ۲۵۰۰ سال پیش

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir

♨️ سروش +
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir
.
♨️ ایتا
.
📡 https://eitaa.com/Ghja_ir