3 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اصابت ۹۹ درصدی یا رهگیری ۹۹ درصدی؟؟

⚠️ اصابت ۹۹ درصدی یا رهگیری ۹۹ درصدی؟؟


اخیرا در فضای رسانه ای شبهه ای از زبان رسانه های رژیم کودک کش صهیونیستی مطرح شده است که ۹۹ درصد موشک ها و پهپادهای ایران توسط سامانه های دفاع موشکی رهگیری و منهدم شده است.


برای روشن شدن ابعاد این قضیه لازم است نکاتی مطرح شود.
با توجه به موارد زیر از ابتدا نیز اصابت همه این پهپادها و موشک ها به اهداف زمینی مورد نظر نبوده است!
۱.وقتی از سه روز قبل بصورت رسمی به کشورهای منطقه اطلاع داده شده بود (بجهت ایمن سازی آسمان کشورها برای عبور هواپیماهای عبوری مسافری و… )
۲. تهدید رسمی توسط عالی ترین مقام کشور که نشانه قطعی بودن حمله بوده است .
۳. انتظار حدودا دو هفته ای رژیم صهیونیستی و آمریکا برای جواب ایران
۴. وجود چندین سامانه دفاعی پیشرفته در مسیر موشک ها و پهپادها
۵. آمادگی هواپیماهای نظامی پیشرفته در آسمان منطقه برای رصد پهپادها و…
۶. شروع رسمی و رسانه ای تهاجم پهپادی و موشکی
۷. هدف گذاری ارسال پهپاد برای درگیری با سامانه های پدافندی و اتمام موشک های ضد هوایی
۸. وجود رادارهای پیشرفته در کل منطقه خاورمیانه
۹. همکاری چندین کشور منطقه ای و فرامنطقه ای با رژیم کودک کش صهیونیستی
۱۰ وجود ماهواره های جاسوسی
و…
بنابراین با همه این اوصاف
رسیدن تعداد قابل توجهی از موشک ها به سرزمین های اشغالی و اصابت موفق به اهداف از پیش تعیین شده
موجب تعجب فراوان کارشناسان نظامی و امنیتی جهان شده است.
با وجود دستور سانسور شدیدِ پخشِ تصاویر و فیلم های اصابت،
تصایر محدود پخش شده بخوبی گویای اصابت موفق موارد زیادی از موشک ها و دروغ گویی رسانه های رژیم کودک کش می باشد.
مهم بدست آمدن اهداف ۹۹ درصدی بوده که محقق شده است.
رژیم کودک کش و پرادعای صهیونیستی با همکاری کشورهای قدرتمند جهانی با استفاده از آخرین تجهیزات پیشرفته خود و جهان و با وجود اطلاع صددرصدی باز هم از رهگیری همه موشک ها ناتوان بود.
موشک هایی که فقط بخش کوچکی از توان نظامی جمهوری اسلامی ایران است.

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir
.
▪️سروش +▪️
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir