26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

نه مرگ آنقدر ترسناك است و نه زندگی آنقدر شیرین كه آدمی پای بر شرافت خود بگذارد

🔴نه مرگ آنقدر ترسناك است و نه زندگی آنقدر شیرین كه آدمی پای بر شرافت خود بگذارد.

امام علی (ع)

لعنت به حاکمان عرب

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
🌐 https://313-313.ir
.
▪️سروش +▪️
.
📡 https://splus.ir/Ghja_ir