26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

پلمب رستوران تخت سفر تهران بدلیل هنجار شکنی

پلمب رستوران تخت سفر تهران بدلیل هنجار شکنی

🔹در پی انتشار کلیب هنجارشکنانه در رستوران تخت سفر موضوع بصورت ویژه در دستور کار مأمورین معاونت نظارت بر اماکن عمومی و کارشناسان حوزه کسب و کار مجازی سازمان اطلاعات انتظامی تهران بزرگ، قرار گرفت که بلافاصله متصدی مربوطه با هماهنگی مقام محترم قضای به همراه تعدادی دیگر از افراد حاضر دستگیر و محل مربوطه تعطیل و پلمب گردید.

https://313-313.ir/