26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

سطح وزرا و کارگزاران دولت روحانی را در توییتر باید دید

سطح وزرا و کارگزاران دولت روحانی را در توییتر باید دید؛ از مظلومیت مردم و حاکمیت است که کارگزاران دولت‌ روحانی بدون اشاره به سابقه عملکرد خودشان و دولت تدبیر امید، افکار عمومی را تخریب میکنند….
آذری جهرمی و همتی یادشان رفته متوسط رشد اقتصادی فصلی کشور در دوره خودشان صفر درصد بود؟
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313