25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دین از کسانی ضربه خورد که با چادر نماز سگ بغل میکردند خودشان در عموم با حجاب کامل ظاهر اما برای عموم جوانان و نوجوانان نسخه بی حجابی پیچیدند

دین از کسانی ضربه خورد که با چادر نماز سگ بغل میکردند خودشان در عموم با حجاب کامل ظاهر اما برای عموم جوانان و نوجوانان نسخه بی حجابی پیچیدند تمام عمرشان به نام دین به کام شیاطین تلاش کردند در ظاهر طرفدار مردم و باورهای دینی مردم اما در باطن پیاده نظام صهیونیست بودند
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313