26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اخراج سلمان سامانی از کانادا را باید مصداق سبب خیر شدنِ عدو دانست

اخراج سلمان سامانی از کانادا را باید مصداق سبب خیر شدنِ عدو دانست چراکه میتواند مانع خوردنِ همزمانِ برخی از توبره (استفاده از انواع مزایا در دوران مسئولیت) و آخور (مهاجرت) شود؛ فقط کاش دولت کانادا زحمت میکشید و در راستای ژست مخالفتش با جمهوری اسلامی امثال خاوری را هم اخراج میکرد!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313