25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

رفت برای بچه‌هاش آرد بیاره که نون درست کنه براشون، رفت و برگشت دیگه بچه‌ای نداشت!

رفت برای بچه‌هاش آرد بیاره که نون درست کنه براشون، رفت و برگشت دیگه بچه‌ای نداشت!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313