26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

سوال؛ چرا انقدر تلاش می‌کنند دستمزد کارگران را سرکوب کنند؟

سوال؛ چرا انقدر تلاش می‌کنند دستمزد کارگران را سرکوب کنند؟
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.

سروش +

.

https://splus.ir/Ghja_313