28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

دستگیری بلاگر هنجارشکن در سمنان

دستگیری بلاگر هنجارشکن در سمنان

مأموران سازمان اطلاعات انتظامی سمنان فردی که در اینستاگرام اقدام به انتشار تصاویر و فیلم های هنجارشکنانه می کرد را شناسایی و دستگیر کردند.

https://313-313.ir/