28 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

قامت راسخ امام خامنه ای همه ی ما را جوان کرد !‌

 قامت راسخ امام خامنه ای همه ی ما را جوان کرد !‌

‏یا علی قدِ قامت تو را دیدیم ؛ نه غمی ماند و نه همّی ؛ بـابـی انـت و امـّی، خامنه ای !

عکس های زیادی از رجال حکومتی و دولتی در ایران و جهان پشت تریبون و لوگوی مصاحبه مطبوعاتی دیدیم اما تماشای این قامت راسخ ، شاداب و جوانانه همه غم ما را از دل بُرد.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313