26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

وقتی منتظر هستی آمار مشارکت، پايين‌تر از دوره‌‌ی قبل باشه

وقتی منتظر هستی آمار مشارکت، پايين‌تر از دوره‌‌ی قبل باشه

.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313