25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

طالبان دو قاتل را با شلیک مسلسل در ستون فقراتشان در حضور هزاران تماشاگر در استادیوم اعدام کردند

اعدام در استادیوم

طالبان دو قاتل را با شلیک مسلسل در ستون فقراتشان در حضور هزاران تماشاگر در استادیوم اعدام کردند.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313