26 فروردین 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

لحظه اکتشاف تنديس هما از دل خاک در کاوش های تخت جمشید در سال 1310 شمسی

لحظه اکتشاف تنديس هما از دل خاک در کاوش های تخت جمشید در سال ۱۳۱۰ شمسی

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🚫⚖️ورود به این کانال جرم است⚖️🚫
.
https://splus.ir/Ghja_313