25 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

کاری که رژیم صهیونسیتی داره توی غزه با سکوت رسانه‌های جریان اصلی جهان انجام میده

کاری که رژیم صهیونسیتی داره توی غزه با سکوت رسانه‌های جریان اصلی جهان انجام میده…
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313