26 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

اکنون دیگر هیچ‌کس از اسرائیل حمایت نمی‌کند، ولی تنها گروهی که در حمایت از جنایات اسرائیل بعد از 4 ماه تابت قدم مانده!

اکنون دیگر هیچ‌کس از اسرائیل حمایت نمی‌کند، ولی تنها گروهی که در حمایت از جنایات اسرائیل بعد از 4 ماه تابت قدم مانده!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

ورود به این کانال جرم است

.
https://splus.ir/Ghja_313