4 تیر 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

14 بهمن 1350 خورشیدی آغاز مرگبارترین برف و بوران ثبت شده در تاریخ ایران و جهان که منجر به مرگ 4000 ایرانی و محو 200 روستا از نقشه ایران گشت

۱۴ بهمن ۱۳۵۰ خورشیدی آغاز مرگبارترین برف و بوران ثبت شده در تاریخ ایران و جهان که منجر به مرگ ۴۰۰۰ ایرانی و محو ۲۰۰ روستا از نقشه ایران گشت.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313