2 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

خیرخواهی برای تیم ملی ایران در جنگ افزار مجازی آمریکایی صهیونیستی

 خیرخواهی برای تیم ملی ایران در جنگ افزار مجازی آمریکایی صهیونیستی

رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در یک جنگ افزار مجازی آمریکایی صهیونیستی!!! برای تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در حال دعا کردن و خیرخواهی است!

برای ما که قطعاً گریه دارد اما جا دارد که دشمن نسبت به این نوع کارهای برخی مسئولین ما در جنگ افزارهای زیر سلطه خود، لبخند ملیح بزند و به خود ببالد که تا این اندازه توانسته اختلال محاسباتی در میان برخی مسئولین ایجاد کند!!!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313