10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

محسن هاشمی گفته حاکمیت نتوانسته دلیل فوت پدرش را بعنوان یک فوت نرمال استحکام ببخشد…

🔺محسن هاشمی گفته حاکمیت نتوانسته دلیل فوت پدرش را بعنوان یک فوت نرمال استحکام ببخشد…

بله، پدر شما هم نتوانست فوت حاج احمد خمینی را فوت نرمالی جا بیندازد؛ اگر ملاک حرف‌های داخل تاکسی یا رسانه‌های غربی و اصلاح‌طلب باشد، حاکمیت باید کل ظرفیتش را خرج رفع اتهام از پدر و خانواده شما بکند!

.
✍️…
.
▫️قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)▫️
.
https://313-313.ir
.
🔻 کانال رسمی 🔻
.
https://splus.ir/Ghja_313