28 خرداد 1403

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

برخورد با هنجارشکنان فضای مجازی در استان اردبیل

🚨 برخورد با هنجارشکنان فضای مجازی در استان اردبیل

📌مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اردبیل

🔹در طول یک ماه اخیر با تعداد بیش از 40 صفحه اینستاگرامی با مجموع بیش از 3 میلیون دنبال کننده که در زمینه تولید و انتشار محتواهای هنجارشکنانه فعالیت می کردند برخورد قانونی صورت گرفته و گردانندگان آنها نیز با تشکیل پرونده به قوه قضایی معرفی گردیدند.

https://313-313.ir/