10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

طبق این منطق، دزدان و مفسدان و غارتگران بیت المال از عزیزترین ها هستند چون اگر ثبت نام میکردند قطعا ‎رد صلاحیت می شدند

طبق این منطق، دزدان و مفسدان و غارتگران بیت المال از عزیزترین ها هستند چون اگر ثبت نام میکردند قطعا ‎رد صلاحیت می شدند.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313