10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

آقای همتی شما تلاش کنید شاید اینبار آراء باطله رو شکست دادین

آقای همتی شما تلاش کنید شاید اینبار آراء باطله رو شکست دادین
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313