10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

میگن حسن روحانی درباره رد صلاحیتش بیاینه داده! اگر راست باشه، برام عجیبه چون قاعدتا صبح جمعه باید بفهمه که صلاحیتش رد شده…

میگن حسن روحانی درباره
رد صلاحیتش بیاینه داده!
اگر راست باشه، برام عجیبه
چون قاعدتا صبح جمعه
باید بفهمه که صلاحیتش رد شده…
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313