10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

عربستان سعودی اولین مغازه مشروب فروشی را در ریاض افتتاح می کند.

عربستان سعودی اولین مغازه مشروب فروشی را در ریاض افتتاح می کند.

خیلی هم خوب

بالاخره دین و آیین‌شان را از خفا به علن دارند می‌آورند. صلح قریب الوقوع‌شان با اسرائیل هم نشانی دیگری است که برخی از خیلی وقت پیش می‌گفتند حاکمان سعودی اساسا مسلمان نیستند.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313