10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

هزینه ‎تبلیغات تلویزیونی آف خورده!

 ‏هزینه ‎تبلیغات تلویزیونی آف خورده!

آقایان بعد از شنیدن انتقادات و بازخورد فضای منفی افکار عمومی، بجای برچیدن اصل این بدعت، هزینه تبلیغات را کاهش دادند! انگار مسئله ما قیمت تعرفه تبلیغات بوده!

این اقدام، ریل‌گذاری یک بدعت کثیف است؛ این کار، به رسمیت شناختنِ تاثیر پول کثیف در ‎انتخابات است. این بدعت، یعنی تبدیل قدرت پول به قدرت سیاسی!
کاش می‌فهمیدند.

واقعاً برای بنده سوال است که آقای جبلی و سایر مدیران صداوسیما، تبعات این مسئله را می‌فهمند و عامدانه دست به این کار زدند یا واقعاً جاهل به این قضیه هستند و باید روشن‌شان کرد؟

بدین ترتیب مدل برگزاری انتخابات هم مدل سرمایه‌داری و بازار آزاد شده!
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313