10 اسفند 1402

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

قرارگاه امنیتی و سایبری جنبش انقلابیون جمهوری اسلامی ایران

صحبت های حسن روحانی صدای یکی از هواداران سابقش رو هم درآورد.

صحبت های حسن روحانی صدای یکی از هواداران سابقش رو هم درآورد.

محمدعلی آهنگران : مقصر اصلی عدم مشارکت حسن روحانی است.
.

✍️


.

قرارگاه جنبش انقلابیون (قجا)

.
https://313-313.ir
.

 کانال رسمی

.
https://splus.ir/Ghja_313